Články z Výtvarné techniky > Keramika

Keramika

Keramika – hliněný předmět, vypálený při teplotě minimálně 600°C.

Práce keramickou hlínou je nádherné umělecké řemeslo. Těžko se dá shrnout do několika vět. Pro vlastní tvorbu je potřeba značných vědomostí, znát druhy hlín a jejich vlastnosti, techniky výroby, zdobení, vypalování…

Druhy hlíny

modelovací, ostřená hlína, šamotová hlína, červenice, bělnina, s příměsí burelu, porcelánová hmota… Liší se tvárností, vypalovací teplotou, barvou, porézností.

Nářadí

Nejdůležitějším nástrojem pro keramika jsou jeho ruce,

hrnčířský kruh, plátno, dřevěný váleček, špachtle, vypalovací pec, hrnčířský kroužek (malířský), čepelky, struna, tvarovací želízka, očka, glazury, engoby, oxidy kovů…

Vybavení pece

Etážové desky, sloupky, podpěry, žároměrky

Techniky

Ruční tvarování (vymačkávaní, stáčení válečků, stavění z plátů…), točení na kruhu, lití do forem, lisování do forem…